KATEGORIA
KURS PODSTAWOWY
KURS UZUPEŁNIAJĄCY
B
-
Godzina jazdy 70 zł
B
2200 zł
-
B + samochód na egzamin
2350 zł
-
B pakiet 10h + 1h
-
700 zł
B jazda tylko po Bielsku
-
Godzina jazdy 90 zł
B - AUTOMAT
2400 zł
-
B - AUTOMAT
-
Godzina jazdy 80 zł