KATEGORIA
KURS PODSTAWOWY
KURS UZUPEŁNIAJĄCY
B
-
Godzina jazdy 80 zł
B
2400 zł
-
B + samochód na egzamin
2550 zł
-
B pakiet 10h + 1h
-
800 zł
B jazda tylko po Bielsku
-
Godzina 100 zł
B - AUTOMAT
2700 zł
-
B - AUTOMAT
-
Godzina 100 zł
-
-